Kontakt

Oční optika U Havranů s.r.o.

Fryštátská 16/82, 733 01, Karviná
info@optika-uhavranu.cz
+420 596 318 617

IČO: 28628560 DIČ: CZ28628560
zapsaná do obchodnícho rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 35626